RTG电子

公管学院《社会科学研究方法》停课通知
发布于:2018-09-07 10:13:14   |   作者:[学院] 政管学院   |   浏览次数:321

各研究生:
      由公共管理学院开设的社会科学研究方法停课一次。

停课时间与地点: 2018.9.7(第1周),星期五第5-6节  立人楼A207  

补课时间与地点 2018.9.14(第2周),星期五第5-6节  立人楼A207

      请同学们相互告知!


                                 公共管理学院研究生科

                                      2018.9.7