RTG电子

公管学院《传播学理论及应用》停课通知
发布于:2018-09-07 10:19:29   |   作者:[学院] 政管学院   |   浏览次数:312

各研究生:
      由公共管理学院开设的传播学理论及应用停课一次。

停课时间与地点: 2018.9.13(第2周),星期四第9-11节  立人楼A106  

补课时间与地点 顺延

      请同学们相互告知!

                                 公共管理学院研究生科

                                       2018.9.7