RTG电子

电子学院《纳米电子学与微真空电子学》 课程停课通知
发布于:2018-09-11 08:12:42   |   作者:[学院] 电工学院   |   浏览次数:333

研究生同学:

 

     电子学院《纳米电子学与微真空电子学》停课一次:

     停课时间:9月14日,周五第5-6节,地点:沙河校区二教307;

     补课时间:顺延。

 

     特此通知,请同学们相互转告!

      电子学院研究生科

      2018.09.10