RTG电子

电科院《复杂系统理论》调停课通知
发布于:2018-09-11 13:23:28   |   作者:[学院] 电科院   |   浏览次数:325

各位选课研究生:

《复杂系统理论》调停课安排如下:

停课时间:2018年9月11日(第2周,周二)第5-6节

补课时间:2018年9月20日(第3周,周四)第3-4节

上课地点:立人楼A107

请各位选课同学注意!

                          电子科学技术研究院研培办

                           2018年9月11日