RTG电子

电子科学技术研究院《复杂系统理论》调课通知
发布于:2019-10-21 14:43:23   |   作者:[学院] 电科院   |   浏览次数:1393
各位研究生同学:

       电子科学技术研究院《复杂系统理论》调课一次
       原上课时间地点:2019年10月22日      周二   5-6节,地点:立人楼A108;
       调整上课时间地点:2019年10月26日  周六  5-6节,地点:研究院大楼145B.
       特此通知,请同学们互相转告。