RTG电子

公管学院留学生课程《公共行政学经典文献选读》调停课通知
发布于:2019-10-25 10:45:24   |   作者:[学院] 政管学院   |   浏览次数:1498

各位选课研究生:

因任课老师因公出差,留学生课程《公共行政学经典文献选读》调停课安排如下:

停课时间、地点:第9:1028日(周一)5-8/ 立人楼A102

补课时间、地点:学院另行通知。

 

请各位选课同学注意!

                                       公共管理学院

                                       201910月24日