RTG电子

公管学院留学生课程《公共政策》调停课通知
发布于:2019-10-30 14:02:04   |   作者:[学院] 政管学院   |   浏览次数:1658

各位选课研究生:

因任课老师因公出差,留学生课程《公共政策》调停课安排如下:

 

停课时间、地点:

10周:116日(周三)7-8/ 立人楼A102

 

补课时间、地点:

13周:1128日(周四)5-6/ 立人楼A102

 

请各位选课同学注意!

                                                    公共管理学院

                                                    201910月30日