RTG电子

电子科学技术研究院《复杂系统理论》调课通知
发布于:2019-11-05 09:41:03   |   作者:[学院] 电科院   |   浏览次数:1641
各位研究生同学:

       电子科学技术研究院《复杂系统理论》调课一次
       原上课时间地点:2019年11月5日      周二   5-6节,地点:立人楼A108;
       调整上课时间地点:2019年11月9日  周六  5-6节,地点:研究院大楼145B.
       特此通知,请同学们互相转告。