RTG电子

公管学院留学生课程《公共行政学经典文献选读》调停课通知
发布于:2019-11-13 09:59:15   |   作者:[学院] 政管学院   |   浏览次数:1659

各位选课研究生:

因任课老师出差,留学生课程公共行政学经典文献选读调停课安排如下:

停课时间、地点:第11周:1115日(周五)5-8/立人楼A305 

补课时间、地点:第15周:12月13日(周五5-8/ 立人楼A305 

请各位选课同学注意!

                                       公共管理学院

                                       201911月13日