RTG电子

自动化工程学院《精密测试》停课通知
发布于:2019-11-20 10:27:35   |   作者:[学院] 自动化学院   |   浏览次数:1918
研究生同学:

      自动化工程学院《精密测试》因故调课一次:

      原上课时间:2019年11月20日,星期三第9-10节 (立人楼A105)
      调课后时间:2019年12月25日,星期三第9-10节 (立人楼A105)

      特此通知,请同学们相互转告。

                                                                         自动化工程学院研究生科
                                                                          2019年11月19日