RTG电子

自动化学院《精密测试》停课通知
发布于:2019-12-18 16:10:53   |   作者:[学院] 自动化学院   |   浏览次数:2287
研究生同学:

      自动化工程学院《精密测试》因故调课一次:

      原上课时间:2019年12月18日,周三第9-11节,地点:立人楼A105。
     补课时间:另行通知

      特此通知,请同学们相互转告。
                                                         自动化工程学院研究生科
                                                            2019年12月18日