RTG电子

rtg电子官网研究生(含留学生)成绩复查流程
发布于:2019-06-05 11:23:21   |   作者:admin   |   浏览次数:4728


一、 复查流程

         研究生(含留学生)若对某门课程的成绩有异议,可登录网上服务大厅(网址:http://eportal.uestc.edu.cn/new/index.html)在“研究生成绩复查”模块中申请成绩复查,具体流程如下:

研究生成绩复查 

二、 办理时间

        1、研究生提交申请至学院:每学期开学第1周周四17:00

        2、学院审核并提交至rtg电子官网:每学期开学第2周周三17:00